Normas a cumplir durante la visita

  1. La ruta de la visita està degudament indicada per un sistema de plafons. No s’ha de sortir del camí indicat per fer el recorregut, qualsevol incident fora de la zona indicada serà responsabilitat del visitant.

  2. És important caminar per la zona interior de les marjades per evitar accidents i esboldrecs.

  3. Respecteu els arbres i les plantes. No agafeu branques, fruits ni fulles. Tampoc està permès enfilar-s’hi.

  4. En cas que qualsevol tasca agrícola requereixi modificar el camí, s’assenyalarà de forma clara. Respecteu els treballadors de la finca: ells també fan feina perquè la vostra estada sigui més agradable.

  5. El recorregut finalitza a la zona de recepció (check-in), on podreu fer una aturada programada dins la visita i consultar els dubtes que pugueu tenir. Al llarg de tot el recorregut trobareu indicar de ruta i plànols explicatius.

  6. Al apartat de reserves trobareu un espai per comentaris a on poden indicar intoleràncies alimentaries o al·lèrgies.

  7. No esta permès donar de menjar als nostres animals domèstics per evitar canvis al seu hàbits.

  8. Els adults acompanyants seran responsables de fer complir aquestes normes al menors visitants.

  9. Es requisit imprescindible acceptar aquestes normes abans de tramitar la seva petició.

  10. La visita no està recomanada per persones de mobilitat reduïda. Una parte del recorregut només és accessible a peu.